Pazza Idea

Festivalen Pazza Idea utforskar samtidens komplicerade sociala och kulturella företeelser genom böckernas förmåga att tolka och nå ut. Här ges tillfällen till möte och diskussion. Vår tid utforskas genom konstens ständigt föränderliga och privilegierade ögon. Festivalen inbjuder även till reflektion och originella visioner genom en resa bland böcker, berättelser, nya språk, konst, film, poesi och interaktivitet.
Det är ett bok- och läsprojekt men det riktar in sig på kreativitet, nya språk och de unga läsarnas uppmärksamhet och medverkan. Pazza Idea handlar om kreativitet och då inte enbart som en konstnärlig ingivelse utan som förmågan att kunna läsa nutiden och möta framtiden: instrument för analys och förståelse av vardagen, verktyg för problemlösning och innovation, en nödvändig förutsättning för att skapa ett äkta och sant, professionellt och personligt förhållningssätt. Pazza Idea erbjuder en litterär resa genom möten, praktiska workshoppar, uppläsningar, paneldiskussioner och visningar. Medverkar gör författare, idéhistoriker, regissörer, sociologer, musiker, producenter, TV-skribenter, opinionsbildare, journalister, formgivare, experter på digital kultur, bloggare, företagare och forskare. Alla lika intresserade av att prata om kreativitet ur olika synvinklar som ett nödvändigt verktyg för att visa vägen genom vardagen och de kulturella, konstnärliga och utbildningsmässiga valen.

Pazza Idea 2018 – Pluralformen kvinnor 

Årets rubrik – Pluralformen kvinnor– konstaterar utan omsvep och med övertygelse världens vision som vi har för avsikt att utforska med vårt vanligamultidisciplinära synsätt: kvinnors sätt att se på saker ur det ”andra” perspektivet, inte i motsättning till utan i samverkan med det som hittills

har varit standardsynsättet, d.v.s. männens. Kvinnor alltså som tysta eller synliggjorda aktörerinom konsten, litteraturen, samhället och de moderna språken; som navigatörer i vår komplicerade värld, genom sina vittnesmål om vardags- och yrkeslivet. Historier, berättelser, praktiska exempel och medverkan av olika publiktyper för ett mycket aktuellt tema.

Temats aktualitet och det globala intresse för kvinnofrågor i alla dess nyanser har framträtt under det senaste året, även till följd av globala fenomen som proteströrelsen #MeToo, och det förnyade intresset för feministiska frågor i allmänhet ger oss förutsättningen att analysera temat på olika sätt. Arbete, konst, litteratur, vetenskap, förhållanden, miljöarbete och mänskliga rättigheter är bara några av de teman som vi vill utveckla under denna upplaga av Pazza Idea.