Pazza Idea och hållbarhet

Vi är övertygade om att publika event är ett ypperligt tillfälle att göra samhället uppmärksamt på frågor om hållbar utveckling. Vi ser behovet av en ständig förbättring som gagnar dagens och framtidens generationer.
Därför har vi bestämt oss för att implementera en bra hållbarhetspraxis i vår organisation.
Det rör sig om enkla åtgärder som, trots att de inte är strukturerade i en faktisk certifiering, successivt förändrar vårt sätt att arbeta.
Det är en praxis som lämpar sig för storleken på vår festival, som kan räkna med en mycket hängiven och välinsatt publik som är intresserad av digital kommunikation, litteratur, film, musik och konst.
Förändringar tar tid och bör genomföras stegvis.
Vi tar dessa första steg på vägen mot en ökad hållbarhet.