Om oss

 

Pazza Idea är ett projekt av Luna Scarlatta, en kulturförening som arbetar med att utforma, planera och arrangera kulturevent. Bakom projektet står Emilia Fulli och Mattea Lissia med sin gedigna erfarenhet. De har i över tio år arrangerat festivaler, evenemang, forum, möten, debatter, vernissager, utställningar, förstahandsvisningar av teaterstycken och biofilmer, stora och små sammankomster i olika kulturella sammanhang: litteratur, film, musik, bildkonst, teater.

Vid dessa event har de ansvarat för projektering, organisatorisk samordning, sekretariattjänster, kommunikationsplaner och -strategier, pressavdelning, yttre förbindelser, innehållsövervakning och samordning av event, kontakter med institutioner och sponsorer, projektförslag, redaktionell samordning, textskrivning och copywriting. De har även anordnat aktiviteter med inriktning på särskilda användare: specifika projekt för ungdomar, barn på sjukhus, fångar och personer som lider av psykiska besvär.

Luna Scarlatta tar vara på detta gränsöverskridande, både när föreningen utformar och arrangerar egna event och när den erbjuder kulturföreningar, offentliga organ, stiftelser, festivaler, förläggare m.fl. de sakkunskaper som har uppnåtts under dessa år av arbete. Omsorg och hängivenhet är ledord för samtliga projekt.

www.lunascarlatta.it

 

header1